עסק חברתי בשיתוף בעלי מוגבלויות

תקנון

השימוש באתר כפוף לתקנון

מנהלי האתר רשאים לשנות תקנון זה בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי.

תנאי האתר מנוסחים בלשון זכר והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

כל שימוש הנעשה באתר מהווה הצהרה כי המשתמש קרא והבין את תקנון האתר וכללי ההשתתפות באתר והוא מסכים להם.

כל שימוש באתר הינו על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים בו ובזאת מסכימים כי לא תהיה להם כל תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי בעלי האתר ו/או מפעיליו בעקבות השימוש בו.

הנהלת האתר ובעליה אינם אחראים לתוצאות נזקים שייגרמו עקב שימוש במידע שקיים באתר וכן לא יתקבלו תלונות תביעות ו/או דרישות כלשהן בעקבות זאת.

המחירים באתר כוללים מע’מ ללקוחות הפרטיים.

המחירים והמבצעים באתר ניתנים לשינוי בכל עת ללא התראה מוקדמת.

המחירים אינם כוללים משלוח אלא אם סוכם אחרת (עלות המשלוח מפורט בנפרד ).

מחירי המוצרים באתר תקפים לגבי מלאי קיים בלבד.

שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר אישור מנהלי החברה .

על כל תקלה באספקה אנו ניידע אותך דרך כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו ו/או על ידי שיחת טלפון במקרה כזה חשבונך לא יחויב.

התמונות באתר הן לצורך המחשה בלבד יתכנו הבדלים בצבעים ובגווני האריזה אך המתיקות והיופי לא יפגעו בשום שלב ,
כפי שיסופקו לידיך במקרה שכזה לא תהיה שום עילה מצידך לביטול העסקה.

מדיניות החזרת סחורה

ראו בתפריט מדיניות החזרות באתר

סודיות ואבטחת מידע

מידע שימסר אלינו לא ימסר לאף גורם אחר פרט לגורמים הנוגעים לאספקת ותשלום הזמנה באתר.

למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים,אך לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

האתר מאובטח על ידי מערכת לאבטחת מידע ושמירת פרטיות לפי טכנולוגית SSL מהמתקדמים והמקובלים ביותר בעולם שפועלת באופן מוצפן ומאפשרת הצפנת המידע שמופנה מן הדפדפן שלך אל השרת. המשתמשים באתר מצהירים בזאת כי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו  בקשר לכך.

משלוחים ואספקה

העזרו בעמוד משלוחים

תחרויות ופרסים

המשתתף נותן את הסכמתו לפרסום שמו באתר או באמצעי מדיה אחרים, ללא תמורה לצרכי שיווק ופרסום של החברה .

למשתתף במבצע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה או עורכי ההגרלה, עקב כך שמידע או מתכונים ששלח לא פורסמו ו/או הוסרו מהאתר

ועקב אי השתתפותו במבצע בשל כך, והוא מוותר על כל טענה ואו דרישה כאמור.

כללי

החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה. רישומי החברה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה.

החברה רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחותיה שאינם חברים, להשתתף במבצע, לפי תנאי תקנון זה.

המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לחייב את החברה בצורה כלשהי. כל התנהגות של הרשת לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על האמור בתקנון זה ו/או תחייבה לנהוג כך בעתיד.

Call Now Buttonלהזמנות - 1700-504-099
Jons.
פרסום בגוגל